Olet täällä

Karhun asemakaavan ja yleiskaavan tarkistuksen esittely- ja keskustelutilaisuus

Aika: 
To 25.01.2018 klo 17:00 - klo 19:00

Karhun asemakaava sekä Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistus laaditaan rinnakkain vuoden 2018 aikana. Tavoitteena on merellisen asuinalueen rakentamisen mahdollistaminen saaren keskiosan alueelle. Yleiskaavan tarkistuksen tavoitteena on myös tarkastella saaren vapaa-ajan asutuksen, pysyvän asutuksen ja virkistyskäytön ratkaisuja. Saari kuuluu kokonaisuudessaan Natura-alueeseen, mikä asettaa tarkat reunaehdot suunnittelulle. Kummastakin kaavaprosessista on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, jotka ovat nähtävillä Iin kunnan internet-sivuilla koko kaavaprosessin ajan. Suunnitelmissa on kerrottu muun muassa kaavaprosessien tavoitteet, vaiheet ja aikataulut. Suunnitelmat ovat saatavissa myös kunnan tekniseltä osastolta. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on parhaillaan julkisesti nähtävillä myös kunnanviraston yhteispalvelupisteessä.

Tilaisuudessa keskustellaan alueen kaavoituksesta ja esitellään kumpaankin kaavahanketta. Kaavat laaditaan tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja muiden osallisten kanssa.

Kohderyhmä: 
Yleisötapahtumat
Tapahtumapaikka: 
Nätteporin auditorio
Tapahtumapaikan osoite: 
Puistotie 1, Ii
Järjestäjä: 
Iin kunta
Yhteyshenkilön nimi: 
Jaakko Raunio
Yhteyshenkilön yhteystieto: 
jaakko.raunio@ii.fi p.050 4083 811

 

Jaa